ساتراپ

ساتراپ اصطلاحی است که در زمان هخامنشیان برای اشاره به استان از آن استفاده می‌شده‌است.

== نام‌شناسی ==

ساتراپ شکل یونانی‌شده واژه خشثر پاون {به یونانی|xšaθrapāvan} در پارسی باستان است. این عنوان در پهلوی به شکل شهرپان در آمده و در زبان پارسی نو به شکل شهربان و شهرب درآمده. شهرب به معنی والی و استاندار بکار می‌رفته‌است.{مدرک}

ظن قوی این است که این کلمه را خشثرپاون می‌نوشتند ولی بدلیل اینکه در زبان یونانی به ساتراپ تبدیل شده آنرا در محاوره شترپاون تلفظ می‌کردند.. سلوکوس (۳۱۲ – ۲۸۱ پیش از میلاد) جانشین اسکندر نیز مستملکاتش را به ۷۲ بخش تقسیم کرد و برای هر کدام یک ساتراپ معین کرد. بنابراین ایالات او کوچکتر از ایالات هخامنشی و اسکندر بوده‌است

== منبع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.