زینت‌الاوراق

نام کتابی است به فارسی نوشته عبدی بیگ شیرازی در سده ۱۰ هجری.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.