زیربغلی

زیربَغَلی یکی از سازهای کوبه‌ای است از خانواده تنبک که در افغانستان رواج دارد. زیربغلی همانند کوزه آب است که معمولأ از گل سفال ساخته می‌شود. سرکوچک زیربغلی مانند دهن کوزه باز است و سر بزرگ آن با پوست بز یا پوست آهو پوشانیده شده‌است. زیربغلی با انگشتان هر دو دست نواخته می‌شود. زیربغلی عادی ۶۲ سانتی متر طول داشته و قطر سر بزرگ آن ۱۹ سانتی متر است. این ساز موسیقی محلی که از چوب شیشم نیز ساخته می‌شود و بیشتر در کابل، بخش‌های شمال، شمال شرق و غرب افغانستان یعنی بیشتر در مناطق فارسی‌زبان افغانستان رواج دارد. مشهورترین نوازنده زیربغلی در افغانستان ملنگ نجرابی است.نام دیگر “زیر بغلی”، “کوزه” است.

== منبع ==

* ماهنامه فرهنگی نی، مسئول: دکتر محمد هاشم فقیری، فنلاند ۲۰۰۳

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.