زمین‌ساخت

زمین‌ساخت یا تکتونیک یکی از شاخه‌های زمین‌شناسی است که به مطالعهٔ تغییرشکل پوسته زمین بر اثر تنش‌ها و کرنش‌های وارده در طول دوران‌های مختلف زمین‌شناسی می‌پردازد . هدف اصلی این رشته توجیه هندسه و نحوه پیدایش سازه‌ها و ساختارهای زمین‌شناسی مانند طاقدیس ها، گسل ها، درزه‌ها و ناودیس‌ها می‌باشد.

== تکتونیک صفحه‌ای ==

نظریه تکتونیک صفحه‌ای که به حرکت تکه‌های پوسته زمین در ابعاد قاره‌ای می‌پردازد بخشی از این شاخه است. از این دانش برای مطالعه نحوه رخداد زلزله، زمین‌شناسی مهندسی و مطالعه مخازن نفت و گاز استفاده می‌شود.

مفهوم زمینساخت همچنین برای گفتگو دربارهٔ حرکت آهستهٔ صفحه‌ها به‌کار می‌رود، که در آن مورد به آن بیشتر زمینساخت صفحه‌ای یا رانش قاره‌ای گفته می‌شود. زمین ساخت همچنین به مباحث زلزله، صفحات قاره‌ای و پدیده‌هایی از این دست می‌پردازد.

== پانوشته‌ها ==

== جستارهای وابسته ==

* زمین‌لرزه
* مهندسی زلزله
* زلزله‌شناسی

== منابع ==

Fundamentals of Structural Geology, David D. Pollard, Raymond C. Fletcher. Cambridge University Press, New York (2005). 500pp., ISBN 0-521-83927-0

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.