زبان ولاپوک

ولاپوک (Volapük) یک زبان مصنوعی است که در سال ۱۸۸۰ از سوی یوهان مارتین اشلیر کشیش کاتولیک آلمانی پدید آمد.

این زبان بر واژگان ژرمنی ساده و دستوری منظم مبتنی است. ولاپوک امروزه کمابیش از میان رفته ولی در دههٔ ۱۸۸۰ در محفل‌های دانشگاهی آلمان ناموری بسزا یافته بود و گویا نزدیک ۵۰۰ هزارتن به فراگرفتن آن مشغول بودند.

امروزه تعداد گویشوران به زبان ولاپوک در جهان ۲۵ تا ۳۰ تن برآورد می‌شود. نام این زبان از دو واژه وُل و پوک گرفته شده که تحریف شده دو واژه انگلیسی world (جهان) و speak (سخن گفتن) است.

نگارشی از ویکی‌پدیا در زبان ولاپوک نیز موجود است.

== برخی کلمه‌ها در زبان ولاپوک ==

== منابع ==

).

* دایره المعارف دانش بشر فرهنگ نشرنو

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.