زبان‌های زازا-گورانی

زازا-گورانی نام زیرشاخه‌ای از شاخه شمال غربی خانواده زبان‌های ایرانی است. زازا-گورانی خود به دو زیرشاخه زازا و گورانی بخش می‌گردد.

پژوهش‌های زبان‌شناسان نشانگر اینست که این زبان یک زبان مستقل ایرانی است. ولی برخی دیگر آن را در شمار گویش‌های زبان کردی قرار می‌دهند.

مردمی که زازا-گورانی‌زبان هستند به احتمال زیاد از کرانه‌های دریای خزر به سوی غرب کوچیده‌اند. مردم زازا امروزه در میانه‌های آناتولی و مردم گورانی‌زبان در استان کرمانشاهان ایران ساکنند.

زازاها خود را دیملی می‌نامند که دیگرگون شده نام دیلمی است، نشانه‌های زیادی به ریشه دیلمی زازاها اشاره دارد.

_گورانی

== منابع ==

* MacKenzie, DN, Kurdish dialect studies. London 1961

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.