ریل‌بست

مجموعه‌ای از دو ریل‌بند و پابندها که به هم متصل و برای نصب روی بستر خط راه آهن آماده شده است. ریل‌بست را در زبان انگلیسی couplage می‌گویند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.