ریشه‌های زبان ارمنی

ارمنی‌ها گروهی از اقوام هند و اروپایی بودند که از راه بلغارستان به آناتولی کوچیدند و در شرق آناتولی با قوم اورارتو درآمیختند. اورارتوها همنژاد با گرجی و چچن‌های امروزی بودند. از این آمیزش قوم ارمنی پدید آمد که همه آنها همان زبان هند و اروپایی ارمنی را صحبت کردند و زبان اورارتویی منقرض شد.

درصد بسیار بالایی از واژگان زبان ارمنی از زبانهای ایرانی وام گرفته شده‌است بگونه‌ای که زبانشناسان نخست فکر می‌کردند که زبان ارمنی یکی از زبان‌های ایرانی است. ولی با پژوهش بیشتر آشکار گشت که ارمنی یک شاخه مستقل از زبان‌های هند و اروپایی است.

== جستارهای وابسته ==

* الفبای ارمنی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.