رومبا

نام گونه‌ای موسیقی (به ویژه ضرب این موسیقی) و نوعی رقص است که ریشه آفریقایی دارد و با انتقال بردگان آن قاره به آمریکا، به‌ویژه در کوبا، رواج یافت. همچنین رومبا نام نوعی ریتم (۴/۴) در گیتار است (درسبک اسپانیش)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.