روضهالصفات

روضهالصفات کتابی است منظوم به فارسی نوشته عبدی بیگ شیرازی در سال ۹۷۶ هجری برابر با ۱۵۵۹-۶۰ میلادی. این اثر درباره توصیف باغ‌های تاریخی شهر قزوین است.

ویرایشی از این کتاب در سال ۱۹۷۴ میلادی در مسکو به چاپ رسید.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.