رنسانس

رنسانس {به انگلیسی|Renaissance} یا نوزایی، جنبش فرهنگی مهمی بود که آغازگر دورانی از انقلاب‌ علمی و اصلاحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد. عصر نوزایش، دوران گذار بین سده‌های میانه و دوران جدید است. اولین بار، واژه لفظ رنسانس را فرانسوی‌ها در قرن ۱۶ میلادی، به کاربردند. شروع دوره نوزایش را در سده چهاردهم در شمال ایتالیا می‌دانند. این جنبش در سده پانزدهم میلادی، شمال اروپا را نیز فراگرفت. رنسانس، یک تحول ۳۰۰ ساله‌است که از فلورانس شروع شد و در انگلستان پایان یافت.

رنسانس در سال‌های ۱۳۰۰ از ایتالیا آغاز شد و در عرض سه قرن در سراسر اروپا انتشار یافت. به ندرت در دوره‌ای چنین کوتاه از نظر تاریخی، رخدادهای متعددی به وقوع می‌پیوندد. حال آنکه این قرن‌ها سرشار از تغییرات اساسی و فعالیت‌های بزرگ است. جهان امروزی نتیجهٔ همین فعالیت‌هاست، زیرا رنسانس پایه‌های اقتصادی، سیاسی، هنری و علمی تمدن‌های کنونی غرب را بنا نهاد.

دانش و هنر پیشرفت‌های عظیمی در ایتالیای سدهٔ پانزدهم و شانزدهم به‌وجود آوردند. این احیای فرهنگی به «رُنِسانس» (یعنی نوزایش) مشهور شده‌است. دانشمندان، سرایندگان و فیلسوفانی ظهور کردند که با الهام از میراث اصیل روم و یونان با دیدگانی تازه‌تر به جهان می‌نگریستند. نقاش‌ها به مطالعهٔ کالبد انسان پرداختند و اعضای بدن انسان را به شیوهٔ واقع‌گرایانه‌ای نقاشی می‌کردند. فرمانروایان ساختمان‌ها و کارهای بزرگ هنری را سفارش دادند. این عقاید تازه بزودی در سراسر اروپا گسترش یافت.

==رنسانس در علوم==

به تعبیری دوره رنسانس دوره خردگرایی، ریاضیات، منطق و انسان‌مداری است در این دوره کلیسا و تفکرات مذهبی کنار می‌رود و یک جنبش دموکراتیک به وجود می‌آید و مثل روم و یونان باستان پیشرفت علمی مطرح می‌شود و تأثیر آن از قرون وسطی است چون مسلمانان مسیحیان را شکست داده علم آنها وارد اروپا شده و دانشمندانی از شرق به غرب می‌آیند و باعث شکوفایی علمی شده و رنسانس به وجود می‌آید. در این دوره ما شاهد اختراعات زیادی هستیم مثل باروت، صنعت چاپ، دریانوردی، کشف قطب نما، تلسکوپ و… {سخ}

دوران رنسانس برای اروپاییان عصر جدیدی بود سرشار از کامیابی‌های عظیم. بسیاری از افراد با ژان فرنل موافق هستند. او در سال‌های اول سدهٔ ۱۵۰۰ چنین نوشت:{نقل قول|جهان چرخید. یکی از بزرگ ترین قاره‌های زمین کشف شد … صنعت چاپ بذر دانش را کاشت. باروت در روش جنگ انقلابی پدید آورد. دست نوشته‌های باستانی احیا شد… این‌ها همگی گواه پیروزی عصر جدید (رنسانس) هستند.}

===نقش نهضت ترجمه بر رنسانس در علوم===

در قرون دوازدهم و سیزدهم میلادى نهضت ترجمه کتب مسلمانان به طور گسترده‏اى در اروپا پدید آمد. این نهضت از پایه های اصلى رنسانس علمى و فکرى و عامل اساسى رویکرد اروپاییان به علم و دانش بود. در این دوران آثاری مهمی در پژشکی همچون کتاب طب‏الملکى على بن عباس اهوازى، کتاب الحاوى، دایره‏المعارف بزرگ طب، و قانون ابن سینا به عبرى و لاتینى ترجمه شد. موضوع دیگر مورد توجه مترجمان اروپایى مباحث علم حساب (Arithmetic) و هندسه بود. اولین آثارى که در این زمینه از عربى به لاتینى ترجمه شد کتابهاى دانشمندان یونانى بود; مانند چهار مقاله اقلیدس و پانزده مقاله اصولى او و نیز کتاب الاربعه بطلمیوس Ptolemaios . اما بزودى ترجمه تالیفات و شرحهاى دانشمندان مسلمان آغاز شد. از مهمترین کتابهاى ترجمه شده جبر و مقابله خوارزمى بود که آغازگر علم جبر در اروپا شد. این کتاب دوبار ترجمه شد با نامهاى Algebra و Liber Algorithmi (یا کتاب خوارزمى) ترجمه شد که هم اکنون بعضى نسخه‏هاى آن در دسترس است.

==جامعهٔ قرون وسطی در تحول==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.