رفتار عقلایی

رفتار عقلایی{نشان|۱} به عملکرد اقتصادی افراد اطلاق می‌شود که در راستای افزایش درجه ممنونیت و ارضای نیازهای مادی و یا معنوی وی باشد. در کل تمامی رفتارهای انسان را می‌توان در این تعریف گنجانید. برای نمونه اگر شخصی از کالا و یا خدمت خاصی لذت می‌برد تلاش برای کسب آن در قالب این تعریف قرار می‌گیرد.

یکی از فرضیات علم اقتصاد رفتار عقلایی انسان‌هاست بدین معنی که کسی فعلی را برای عدم رضای شخصی خود انجام نمی‌دهد یعنی هر عملی که از انسان سر می‌زند در راستای برآوردن حداکثر مطلوبیت{نشان|۲} وی می‌باشد. حتی ممکن است فردی از اذیت شدن خودش لذت ببرد (در مورد بیماران روانی) این رفتار وی نیز در قالب رفتار عقلایی بررسی می‌شود.

بر اساس فروض اولیه علم اقتصاد انسان‌ها در پی به حداکثر رسانیدن مطلوبیت خود می‌باشند و تمامی اعمال آنها در این راه رفتار عقلایی محسوب می‌شود. گزینش کالاها و خدمات توسط مصرف کنندگان در راستای این رفتار می‌باشد.

== پانویس ==

برابرهای انگلیسی:

== مقاله مکمل ==

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.