رایانش مشبک

رایانش شبکه‌ای نوعی رایانش توزیع‌یافته است که در آن از یک «ابررایانه مجازی» تشکیل‌شده از خوشه‌ای از رایانه‌های سست‌درگیر شبکه‌شده که به صورت هماهنگ عمل می‌کنند، برای انجام رایانش‌های بسیار بزرگ استفاده می‌شود. این فناوری در انجام مسایل گران‌-رایانشی علمی، ریاضی و آکادمیک از طریق سامانه رایانش داوطلبانه به کار رفته است و در انجام کارهای تجاری گوناگونی نظیر کشف دارو، پیشبینی اقتصادی، تحلیل لرزه‌ای، پردازش داده درون سازمانی برای پشتیبانی از تجارت الکترونیک و خدمات وب نیز کاربرد داشته است.

بهره‌گیری از این فناوری استفاده از منابع محاسباتی به اشتراک گذاشته شده توسط رایانه‌ها در شبکه‌های گوناگونی که از نظر جغرافیایی پراکنده و از نظر ساختار با هم متفاوتند را ممکن ساخته است. از این امکانات در کاربردهایی که نیاز به حجم بالایی از محاسبات دارند، استفادهٔ فراوانی می‌شود. برنامه‌نویسی بر روی این بسترها، هم‌زمان با مطرح شدن نام شبکه، از موضوعات مورد توجه در این زمینه بوده است. ادعای بسترهای شبکه؛ در فراهم‌سازی یک منبع محاسباتی مجازی با توان نامحدود و امکان بهره‌برداری همگانی از آن، و در مقابل دشواری برنامه‌نویسی با آن‌ها، از موانع فراگیر شدن رایانش شبکه‌ای در جامعهٔ برنامه‌نویسان می‌باشد.

آن‌چه این فناوری را از فناوری رایانش خوشه‌ای متمایز می‌سازد این است که شبکه‌ها معمولاً سست‌درگیرتر، ناهمگن‌تر و از نظر جغرافیایی پراکنده‌تر هستند.

== منابع ==

* http://www.iran-newspaper.com/1387/870515/html/internet.htm
* (انگلیسی) http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/sg246778.html?Open
* (انگلیسی) http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/redp3613.html
* (انگلیسی) http://www.gridbus.org/~raj/papers/CSICommunicationsJuly2005.pdf
* http://www.iritn.com/?action=show&type=news&id=5458
* http://forum.takdownload.ir/showthread.php?t=20944

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.