راگ

راگ یا راگا نام نظام مقام‌های موسیقی هندی است. تقریباً همتای نظام دستگاهی موسیقی ایرانی.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.