رازلوگ

نام شهری است در استان بلاگووگراد کشور بلغارستان.

== منبع ==

http://en.wikipedia.org/wiki/Razlog

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.