رادار

رادار یک دستگاه رادیویی است که برای مشاهده اجسام و اندازه‌گیری برخی ویژگی‌های آنها به وسیله امواج الکترومغناطیسی به کار می‌رود. کاربرد اصلی رادار و محل پیدایش و رشد آن در صنایع نظامی و هوانوردی است و نقش اصلی یک سیستم راداری نظارت بر یک محدوده بزرگ و تشخیص اجسام متحرک، ردیابی اهداف و استخراج مشخصاتی مانند سرعت و ارتفاع و … می‌باشد.

== ساختار و عملکرد ==

رادار با ارسال و دریافت امواج رادیویی کار می‌کند. اهدافی که رادار استخراج می‌کند، معمولاً اهداف فلزی هستند. ویژگی‌های رادار نسبت به دید چشمی:

* برد زیاد
* عدم وابستگی به وجود نور
* عبور امواج از موانع
* امکان اندازه گیری دقیق مشخصه‌هایی مانند فاصله، ارتفاع، سرعت

== انواع رادار از نظر ارسال موج ==

* رادار پالسی
* رادار موج پیوسته(سینوسی)

== معادلهٔ رادار یکجا ==

Pr توانی است (با واحد وات) که آنتن گیرنده پس از فرستادن موج پس میگرد.

* Gt بهره تقویت آنتن فرستنده‌است.

* Ar مساحت موثر آنتن گیرنده‌است و با مساحت فیزیکی بدنی آنتن فرق دارد.

* σ سطح مقطع راداری (در انگلیسی Radar Cross Section یا RCS می‌گویند) و پراگندگی نیروی برگشت از هدف تقسیم بر نیروی فرستاده بر هدف است.

* Rt دوری هدف است که با واحد متر سنجیده می‌شود.

== کاربردها ==

* نظارت و رهگیری هواپیماها و موشکها
* نظارت و رهگیری اهداف دریایی یا زمینی
* نظارت و رهگیری اجرام فضایی
* هواشناسی
* اندازه گیری سرعت وسایل نقلیه
* رادار دهانه ترکیبی برای تصویر دو-بعدی و سه-بعدی
* پیداکردن مین در زمین
* فرود(برای نمونه برای هواپیما) دقیق
* عکسبرادری از کره‌های دیگر با رادار تصویری
* پرهیز تصادم
* پیدا کردن آب در مناطق شنزار و خشک
* نظارت بر اهداف جنبنده در زمین
* نظارت بر اهداف جنبنده در مناطق پردرخت
* نقشه برداری

== منبع ==

لشکری، صالح، عبدالی، رادار تصویری، گروه آموزشی همکلاسی. (برداشت آزاد با ذکر منبع)

== جستارهای وابسته ==

* رادار تصویری
* دستگاه‌های کنترل از راه دور
* سنسور LIDAR

== منابع ==

* رادار فناوری

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.