دگرگشت

واژه دگرگشت از برابرنهاده‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.

دگرگشت که سوخت‌وساز نیز گفته می‌شود، مجموعهٔ تغییرات ترکیبی و تخریبی در موجودات زنده است. دگرگشت، خود مجموعه‌ای از مسیرهای سوخت‌وساز است. مسیرهای سوخت‌وساز به مجموعه‌ای از واکنش‌های کاتالیز شدهٔ آنزیمی گفته می‌شود که باعث تغییرات شیمیایی ویژه‌ای می‌شوند. دگرگشت شامل دو مرحله فروگشت و فراگشت است.

== فروگشت ==

در مرحله فروگشت، مولکول‌های آلی مواد غذایی (کربوهیدرات‌ها، چربی‌ها و پروتئین‌ها) درون یاخته خورد می‌شوند. مسیرهای فروگشت انرژی آزاد می‌کنند؛ برخی به صورت ذخیره شده در ATP و برخی به صورت ناقلین الکترون کاهش یافته مانند NADH، NADPH و FADH2 و انرژی باقی مانده به صورت گرما آزاد می‌شود.

== فراگشت ==

== جستارهای وابسته ==

* فراگشت
* فروگشت

== پیوند به بیرون ==

دگرگشت (به زبان انگلیسی)

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.