دگرجنس‌بیزاری

دگرجنس‌بیزاری زدگی بیمارگونه و افراطی از جنس مخالف است. بیزاری از جنس مرد را مردبیزاری و بیزاری از جنس زن را زن‌بیزاری می‌نامند.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.