دولت‌زدایی

* یکی از نتایج مطلوب آنارشیسم است.

== جستارهای وابسته ==

* شیوه‌های حکومت

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.