دوربین تلویزیون

دوربین تلویزیون به دوربین‌های گفته می‌شود که برای ضبط تصاویر متحرک الکترونیکی بکار می‌رود. بنابراین روش کار آن با دوربین‌های فیلمبرداری که تصاویر را بر روی نوار فیلم ضبط می‌کنند متفاوت است. به دوربین تلویزیون گاه دوربین ویدیویی حرفه‌ای هم گفته می‌شود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.