دل (ابهام‌زدایی)

دِل ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره بدارد:

* دل به معنی قلب است.
* دل در معنای عامیانه به معنی معده است.
* دل یک مقوله فلسفی به معنای منبع احساسات است.
* دل یکی از خال‌ها در ورق بازی است.
* دل سازنده رایانه آمریکایی.
* دل عملگر مشتق گیری در ریاضیات است.
* دل نام روستایی است.
* مایکل دل رئیس و بنیانگذار شرکت رایانه‌ای دل کامپیوترز است.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *