دستگاه تناسلی

دستگاه تناسلی یا دستگاه تولید مثل یکی از دستگاه‌های بدن جانوران است که برای تولید مثل به کار می‌رود.

دستگاه تناسلی در انسان شامل دستگاه تولید مثل در زنان و دستگاه تولید مثل در مردان است.

تصویر:Scheme female reproductive system-en.svg|دستگاه تولید مثل در زنان تصویر:Penis.svg|دستگاه تولید مثل در مردان تصویر:تناسلی.GIF|دستگاه تولید مثل در زنان

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.