دستگاه ادراری

دستگاه میزش(دستگاه ادراری)یکی از دستگاه‌های کالبد انسان و حیوانات است که برای دفع ادرار (میز) به کار می‌رود. این دستگاه از کلیه، میزنای، مثانه و پیشابراه تشکیل شده‌است. بخش انتهایی میزراه‌ها (مجاری ادرار) در جنس مذکر و مونث متفاوت می‌باشد.

== جستارهای وابسته ==

* کلیه
* مثانه

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.