درون‌یاخته

درون‌یاخته یا سیتوپلاسم {انگلیسی|Cytoplasm} ماده‌ای است که فضای درون یاخته را پر می‌کند. ترکیب اصلی سیتوپلاسم، آب و پروتئین‌های محلول در آب است. بسیاری از واکنش‌های شیمیایی زیستی در سیتوپلاسم یا اندامک‌های آن صورت می‌گیرد. شبکه‌ای از رشته‌ها و لوله‌های پروتئینی در سرتاسر سیتوپلاسم وجود دارد که به یکدیگر متصل می‌شوند و اسکلت سلولی را می‌سازند. درون‌یاخته غشایی دارد که از فسفولیپید، کلسترول و گلیگو پروتئین تشکیل شده‌است. یکی از ویژکی‌های سیتوپلاسم ساختار تراوایی آن است که تنها به مواد خاصی ازجمله آب پروتئین و یون‌ها و مواد مورد نیاز سلول اجازه گذشتن می‌دهد. سیتوپلاسم سلول جانداران یوکاریوت (مانند سلول انسان) برخلاف جانداران پروکاریوت (مانند باکتری) در برخی موارد به طور مستقیم با اندامک‌های درون سلول ارتباط مستقیم ندارند بلکه این اندامک‌ها غشای مخصوص به خود را دارند.

== منابع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.