دروسی در زبان‌شناسی عمومی

دروسی در زبان‌شناسی عمومی اثر اصلی و شاهکار فردینان دو سوسور زبانشناس سوئیسی است. نام اصلی این کتاب (Cours de linguistique générale) است و در سال ۱۹۱۶ و پس از مرگ سوسور به‌وسیله شارل بالی و آلبرت سشهای برپایه یادداشتهای سر کلاس درس به چاپ رسید. این کتاب به زودی تبدیل به قبله زبانشناسان ساختارگرا در طول سده بیستم شد.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.