دروازه مغاربه

نام یکی از دروازه‌های حصار قدیمی شهر اورشلیم در اسرائیل است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.