دروازه عمود

دروازه عَمود یا دروازه دمشق نام یکی از دروازه‌های حصار قدیمی شهر اورشلیم در فلسطین است. این دروازه یکی از نمونه‌های برجسته هنر عثمانی در اورشلیم است. نام عربی این دروازه یعنی عمود به معنای ستون است. این نام به ستونی از زمان بیزانس اشاره دارد که به عنوان نشانه در کنار این دروازه نصب شده بود. بیرون از دروازه دو جاده قرار داشت یکی به سوی دمشق و دیگری به سوی غرب تا به کناره دریا.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.