درجه‌های نظامی قدیم ایران

* تابین
* یاور : نام امروزی: سرگرد
* میرپنج: نام بعدی امیرتومان، نام امروزی: سرلشکر
* نایب : نام امروزی: ستوان
* معین نایب : نام امروزی: استوار
* سلطان : نام امروزی: سروان
* پاسیار : نام امروزی: سرهنگ
* سرتیپ
* یوزباشی
* مین‌باشی
* سردار
* امیر تومان
* امیر لشکر نام امروزی: سرلشکر
* امیرنظام
* سپهسالار
* وکیل: نام امروزی: گروهبان
* سرجوخهٔ بحری: نام امروزی: سرناوی
* ستوان بحری: نام امروزی: ناوبان
* سروان بحری: نام امروزی: ناوسروان
* سرگرد بحری: نام امروزی: ناخدا سوم
* سرهنگ دوم بحری: نام امروزی: ناخدا دوم
* سرهنگ بحری: نام امروزی: ناخدا یکم
* امیرالبحر یکم: نام امروزی: دریاسالار
* امیرالبحر دوم: نام امروزی: دریابان
* امیرالبحر سوم: نام امروزی: دریادار

== جستار وابسته ==

== منابع ==

مرسلوند، حسن، زندگی‌نامهٔ رجال و مشاهیر ایران، تهران: انتشارات الهام، ۱۳۷۳. سه جلد. ج۳: صص۴۶۷-۴۷۸.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.