درام (ابهام‌زدایی)

واژه درام به دو معنی است:

* دراما یا درام (تئاتر): در هنرها و ادبیات نمایشی به روایت‌های پر رویداد می‌گویند. دراماتیک نیز از همین ریشه است.
* درام (سینما): نام ژانری در سینما.
* درام (واحد پول): نام واحد پول ارمنستان است.
* درام (ساز): یک نوع ساز موسیقی.

درام نوع ویژه ای از داستانی است که در اجرا نمایش داده می شود.کلمه درام از یک کلمه یونانی برآمده است .ساختار متن های دراماتیک، برخلاف دیگر شکل های ادبیات، به طور مستقیم بوسیله تولید جمعی و برخورد جمعی شکل می گیرد.از درام های جدید می توان به تراژدی هملت از شکسپیر اشاره کرد و از درام های کلاسیک می توان به تراژدی ادیپوس شاه اشاره کرد که جز شاهکار های هنر درام هستند.

منبع: Qwiki

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.