دجله

دجله رودی است که از کوه‌های آناتولی در ترکیه سرچشمه می‌گیرد و با گذشتن از عراق به فرات و کارون می‌پیوندد و به خلیج فارس می‌ریزد.

رود دجله با ۱۹۰۰ کیلومتر طول، سی و هشتمین رود جهان از این حیث می‌باشد.

این رود از دامنه‌های جنوبی رشته‌کوه توروس در مشرق ترکیه سرچشمه گرفته و از مرز عراق، سوریه و ترکیه گذر کرده و وارد خاک عراق می‌شود . در خاک عراق از میان شهرهای بزرگی چون بغداد و موصل عبور می‌کند و در نزدیکی خلیج فارس به رود فرات می‌پیوندد و سرانجام هر دو به خلیج فارس منتهی می‌شوند.

البته پیش از رسیدن به خلیج فارس، رود کارون نیز به آنها می‌پیوندد که از پیوستن آنها اروندرود پدید می‌آید. دجله رود پر آب و بزرگی است، به گونه‌ای که میان بغداد و موصل کشتیهایی در آن حرکت می‌کنند که از نظر بازرگانی اهمیت بسیار دارد. قدیمی‌ترین تمدن جهان بین دو رود دجله و فرات پدید آمد و به همین سبب تمدن میان‌رودان نام گرفت.

== نام ==

نام دجله عربی‌شده نام این رود در پارسی باستان است. نام این رود در زمان هخامنشیان تیگره به معنی تیز(رو) بوده‌است که در عربی دجله شده‌است. فارسی امروزی همین واژه فارسی را به شکل عربی‌اش وام گرفته‌است. در زمان ساسانیان به این رود اَروَند نیز گفته می‌شده که همان معنی تیزرو را می‌دهد.

== منابع ==

* اطلس کامل گیتاشناسی
* دانشنامه رشد.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.