دبی (کمیت)

== جستارهای وابسته ==

* منابع آب
* هیدرولوژی
* هیدرومتئورولوژی

== منبع ==

* Davie, T. Fundamentals of hydrology, Routedage publication, london, ۲۰۰۲

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *