دالانپر

دالانپَر (عرض جغرافیایی: ۱۵/۳۷، طول جغرافیایی: ۸/۴۴) نام کوهی است در استان آذربایجان غربی در کشور ایران در مرز عراق و ترکیه. این کوه که با نام دالانپَر بزرگ هم معروف است در پیوندگاه مرزی سه کشور ایران، عراق و ترکیه قرار دارد. دره دالانپر در ایران قرار گرفته.

== منابع ==

* Index mundi
* دانشنامه اسلام

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.