خودکشند

قطاری که بعضی یا تمام واگنهای آن دارای نیروی رانش است و برای حرکت نیاز به لوکوموتیو ندارد خودکِشَند نام دارد. خودکشند در انگلیسی trainset نامیده می‌شود.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.