خودکارسازی

خودکارسازی یا اتوماسیون به بهره‌گیری از سامانه‌های مکانیکی، الکترونیکی به کمک رایانه‌ها برای پایش (کنترل) خط تولید گفته می‌شود. خودکارسازی یک گام فراتر از مکانیزه کردن است. مکانیزه کردن به معنی فراهم کردن متصدیان انسانی با ابزار و دستگاه‌هایی است که ایشان را برای انجام به‌تر کارشان یاری میرساند. نمایان‌ترین و شناخته‌شده‌ترین بخش خودکارسازی ربات‌های صنعتی هستند.

== معایب ==

* جای‌گزینی انسان با دستگاه
* کاهش نیروی کار و افزایش بی‌کاری
* کاهش قدرت خرید به دلیل افزایش بی‌کاری
* هزینهای اولبهٔ بالا

== مزایا ==

* افزایش تولید
* کاهش هزینهٔ اپراتوری
* رفع مشکل کمبود نیروی متخصص
* انتقال نیروی کار به سمت کارهای خدماتی
* بهبود ایمنی
* افزایش کیفیت کالا
* کاهش زمان تولید
* کاهش انبارهای موقت
* تکرارپذیری
* کنترل کیفیت دقیق‌تر
* کاهش پسماندها (ضایعات)
* برهمکنش به‌تر با سامانه‌های بازرگانی
* بهره‌وری بالا و کاهش فشار کار

== منبع ==

جزوهٔ رباتیک، دکتر محمدعلی رهبری عصر، دانشگاه آزاد تبریز

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.