خواصوئی

خواصوئی نام گونه‌ای از خرما در جنوب ایران است. این گونه از خرما بسیار مرغوب است، دانه‌ای گرد و رنگی سرخ کمی مایل به نارنجی دارد. پوستش نازک و خوش‌طعم است. خارک و رطب و خرمایش فروش زیادی دارد و طرفدار زیادی دارد. خرمای خواصوئی در کشورهای حوزهٔ خلیج فارس خیلی مشهور است. همچنین نخل و خرمای خواصوئی در روستای ایلود شهرستان بستک هرمزگان بسیار مشهور ومرغوب ویکی از مهمترین کالاهای اقتصادی این روستا است، روستای ایلود سالیانه هزارها طن خرمای خواصوئی صادر می کند.

== منبع ==

* محمدیان، کوخری، محمد ، “ «به یاد کوخرد» “، جلد دوم. چاپ اول، دبی: سال انتشار ۲۰۰۳ میلادی.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.