خزنده‌ورکیان

سوسمارسانان یا کَلپُک‌وَرَکیان {علمی|Saurischia} یکی از دو راسته اصلی دایناسورها هستند. این دایناسورها شکل باستانی استخوان نشیمنگاهی (وَرَک، یکی از استخوان‌های لگن خاصره) نیاکان خود را حفظ کرده‌اند و همین امر آنها را از راسته دیگر یعنی پرنده سانان جدا میسازد. از اینرو آنان را دارندگان ورکِ مشابه با کَلپُک (که واژه‌ای فارسی به معنای مارمولک است) می‌نامند. همه دایناسورهای گوشتخوار به اضافه یکی از دو تبار اصلی دایناسورهای گیاهخوار (به نام سوسمارپاریختان (sauropodomorphs) عضو راسته خزنده‌ورکیان هستند.

== پانویس‌ها ==

== منبع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.