خرده‌اوستا

خُرده‌اَوِستا یا خورده اوستا یکی از کتاب‌هایی است که مجموعه‌ای به نام اوستا را تشکیل می‌دهند. اوستا کتاب دینی زرتشتیان است. خرده‌اوستا جوان‌ترین بخش اوستا و گزیده بخش‌هایی از یشت‌ها و یسنه است. موضوع خرده‌اوستا نمازهای روزانه و سرودهای آیینی و سرودهایی درباره درگذشتگان است.

== واژه‌شناسی ==

نام این نسک در پارسی میانه خورتک اوستاک بوده است به معنای اوستای کوچک.

== کاربرد ==

این نسک دربرگیرنده نمازها، نیایشها و درودهایی است که زرتشتیان در هنگامهای گوناگون شب و روز و یا در جشنهای دینی سال و یا رویدادهای مهم خویش چون سدره پوشیدن و کشتی بستن کودکان و عروسی و سوگواری آنها را می‌خوانند.

== بخش‌ها و نسخه‌های خرده اوستا ==

نسخه‌هایی که از خرده اوستا در دست است یکی نیست و در برخی دعاهایی افزوده دارد و در بخشی دیگر ندارد.به همینگونه میان خرده اوستاهای در دست در هندوستان و ایران نیز چندگونی دعاها دیده می‌شود و دشوار می‌توان دو نسخه از این نسک را یافت که محتوی یکسانی داشته باشد.تنها بخش ثابت در همه خورده اوستاها هرمزدیشت است.مفسرین اروپایی بخش‌های دیگر اوستا را نیز به خرده اوستا چسبانده‌اند ولی شادروان پورداوود خرده اوستا را بخش‌های زیر می‌داند:

# اشم وهو-یتا اهو
# نیرنگ کشتی‌بستن
# سروش‌باژ
# هوشبام
# پنج نیایش
# پنجگاه
# دوسیروزه
# چهارآفرینگان

== منبع ==

* ابراهیم پورداوود؛ خرده اوستا

== پیوند به بیرون ==

* کتاب الکترونیکی خرده اوستا

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *