خارک (ابهام‌زدایی)

خارک می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد:

* خارک یا (خارگ) نام شهر و جزیره‌ای ایرانی است در خلیج فارس.
* بخش خارک از بخش‌های شهرستان بوشهر در استان بوشهر است.
* خارَک به میوه نرسیده خرما گفته می‌شود.

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.