خارپشت بی‌دندان

T. aculeatus

Genus Zaglossus

Z. attenboroughi

Z. bruijnii

Z. bartoni

†Z. hacketti

†Z. robustus

Genus †Megalibgwilia

†M. ramsayi

†M. robusta

خارپشت بی‌دندان ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر طول دارد و بدنش از خارهای سفید و سیاه بسیار تیز پوشیده شده است و فاقد دندان می‌باشند و با زبان خود مورچه‌ها و جانوران ریز را می‌گیرد. آنها در هر بار تخم گذاری یک تخم می‌گذارند که در درون کیسه مادر تبدیل به نوزاد می‌شوند و تا هنگام رشد کافی در آن باقی می‌مانند و تغذیه می‌نمایند. این جانور تنها پستانداری است که تخم‌گذاری می‌کند.{مدرک}

خارپشتهای بی‌دندان دو گونه دارند:

* اکیدنای بلندمنقار (گونه Zaglossus)
* اکیدنای کوتاه‌منقار (گونه Tachyglossus)

== پانویس ==

== منبع ==

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.