حقوق (قانونی)

حقوق به معنای مجموعه‌ای از هنجارها در جامعه انسانی است که رابطه میان انسان‌ها را سازماندهی و هماهنگ می‌کند. البته قوانین حقوقی تنها هماهنگ‌کننده رفتار انسانی نیست بلکه فرهنگ و اخلاق و جز اینها نیز در آن دخیل‌اند. به کسی که به قوانین حقوقی آشنایی کامل داشته باشد حقوقدان می‌گویند. برای آشنایی و تسلط بر قوانین حقوقی نیاز به تحصیل و آموزش است و به این منظور رشته‌ای جداگانه به نام رشته حقوق یا «سزاشناسی» در دانشگاه‌های جهان برقرار است.

== دسته‌بندی ==

قوانین حقوقی به چند دسته عمده بخش می‌گردند، از جمله:

== جستارهای وابسته ==

* حقوق اسلامی (فقه)
* قانون اساسی
* علوم جزایی و جرم‌شناسی
* دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
* قانون

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.