جیمز ژول

جیمز پرسکات ژول {انگلیسی|James Prescott Joule}، متولد ۲۴ دسامبر ۱۸۱۸ تا ۱۱ اکتبر ۱۸۸۹، از فیزیکدانان انگلیسی بود. او نخستین کسی بود که رابطهٔ میان کار و گرما و اثر گرمایی جریان الکتریکی را مورد بررسی قرار داد. یکای کار و انرژی را به افتخار او ژول برگزیده‌اند.

== منبع ==

* زندگی‌نامه شخصیت‌های ملی از دیکشنری آکسفرد

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.