جویس مه‌یر

== شیوهٔ کاربرد ==

به عنوان بخشی از مهاجرت الگوهای کاربر به الگوهای کاربر از این الگو برای انتقال الگوها به صفحات کاربری استفاده کنید. در این ضمن با استفاده از ربات‌ها پیوندها اصلاح می‌شود و وقتی تمام پیوندها به صفحهٔ قبلی از بین رفت، آن صفحه حذف می‌شود.

مثال: {User UBM UBX to|OldBoxname|MyUserName/Userbox/Boxname}

این الگو همچنین صفحات را به این رده هم می‌افزاید. :رده:انتقال الگوهای کاربر. * {#ifeq:{{NAMESPACE}|Template|{PAGENAME http://www.ariapedia.com/?p=1 Sun, 25 Sep 2011 20:27:36 +0000 AriaPedia
http://www.ariapedia.com/?p=1

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.