جمله

جُملِه، یک یا چند فراکرد مرتبط به هم را شامل می‌شود که پیام کاملی را از فرستنده پیام(گوینده، نویسنده) به گیرنده پیام(شنونده، خواننده) برساند.

== گونه‌ها ==

=== از نگاه ساختار ===

* جمله ساده: جمله‌ای که تنها از یک فراکرد تشکیل یافته باشد

نمونه: فردا سالگرد پیروزی مردم نیکاراگوئه‌است.

* جمله مرکب: جمله‌ای که از دو یا چند فراکرد همپایه ساخته شده‌است.

نمونه: اگر به مریض دارو داده نشود، خواهد مرد.

* جمله پیچیده:جمله‌ای که از یک فراکرد پایه و یک یا چند فراکرد پیرو ساخته شده‌است.

نمونه:علی به درس ریاضیات که از درس‌های مشکل است، علاقه دارد

=== از نگاه هدف ===

جمله از لحاظ هدف و پیامی که منتقل می‌کند دارای انواع زیر است:

* جمله خبری:جمله‌ای است که واقع شدن (یا نشدن) یا بودن (یا نبودن) حالتی را بیان می‌کند.

نمونه: فردا سالگرد پیروزی مردم نیکاراگوئه‌است.

* جمله پرسشی :جمله‌ای است که در آن با استفاده از کلمات پرسشی یا تغییر لحن پیرامون موضوعی سوال می‌کند.

نمونه: فردا چه روزی است؟

* جمله عاطفی یا جمله تعجبی:جمله‌ای است منعکس کننده یکی از عواطف انسانی که اگر شامل تعجب یا تحسین باشد بدان جمله تعجبی نیز گفته و در انتهای جمله از این نشانه «!» استفاده می‌کنیم.

نمونه: چه باغ باصفایی!

* جمله امری: جمله‌ای است که با آن انجام دادن کاری یا دست داشتن و پذیرفتن صفت و یا حالتی بصورت مثبت یا منفی خواسته می‌شود.که به شکل مثبت آن فعل امر و شکل منفی آن فعل نهی می‌گوییم.

نمونه: همه در جای خود بایستند.

* جمله دعایی: جمله‌است که حاوی دعا یا نفرین باشد.

== پانویس ==

== منابع ==

* کتاب درسی «زبان فارسی» سال «اول دبیرستان» ایران – مرکز چاپ و نشر کتب درسی

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.