جلفا (ابهام‌زدایی)

جُلفا به سه مکان جغرافیایی زیر اطلاق می‌شود:

* شهر جلفا در استان آذربایجان شرقی ایران.
* شهرستان جلفا در استان آذربایجان شرقی ایران.
* بخش جلفا در منطقهٔ نخجوان جمهوری آذربایجان.
* محله جلفا در شهر اصفهان.
* منطقه جلفا در شهر تهران.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.