جغرافیای افغانستان

جغرافیای افغانستان به دو دسته بخش می‌شود:

* جغرافیای طبیعی افغانستان
* جغرافیای انسانی افغانستان

== جستارهای وابسته ==

* راه‌های افغانستان

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.