جغرافیای افغانستان

مرداد ۲۲ام, ۱۳۹۳ | Tags:

جغرافیای افغانستان به دو دسته بخش می‌شود:

* جغرافیای طبیعی افغانستان
* جغرافیای انسانی افغانستان

== جستارهای وابسته ==

* راه‌های افغانستان

No comments yet.

TOP