جزء (قرآن)

مسلمانان قرآن را به ۳۰ بخش تقریباً مساوی به نام جزء به معنی قسمت تقسیم می‌کنند.

هر جزء به نوبه خود به چهار حزب و هر حزب نیز به نوبه خود به ۴ ریع حزب تقسیم میشود. متداول‌ترین جزء مورد استفاده و حفظ شده جزء ۳۰ است که از سوره ۷۸ تا ۱۱۴ که شما سوره‌های است در نمازهای روزانه خونده میشود، را در بر میگیرد.

جزء سوره

۱ –

۲ (۲ آیه ۱۴۲) – (۲ آیه ۲۵۲)

۳ (۲ آیه ۲۵۳) – (۳ آیه ۹۲)

۴ (۳ آیه ۹۳) – (۴ آیه ۲۳)

۵ (۴ آیه ۲۴) – (۴ آیه ۱۴۷)

۶ (۴ آیه ۱۴۸) – (۵ آیه ۸۱)

۷ (۵ آیه ۸۲) – (۶ آیه ۱۱۰)

۸ (۶:۱۱۱) – (۷:۸۷)

۹ (۷ آیه ۸۸) – (۸ آیه ۴۰)

۱۰ (۸ آیه ۴۱) – (۹ آیه ۹۲)

۱۱ (۹ آیه ۹۳) – (۱۱ آیه ۵)

۱۲ (۱۱ آیه ۶) – (۱۲ آیه ۵۲)

۱۳ (۱۲ آیه ۵۳) – (۱۴ آیه ۵۲)

۱۴ (۱۵ آیه ۱) – (۱۶ آیه ۱۲۸)

۱۵ (۱۷ آیه ۱) – (۱۸ آیه ۷۴)

۱۶ (۱۸ آیه ۷۵) – (۲۰ آیه ۱۳۵)

۱۷ (۲۱ آیه ۱) – (۲۲ آیه ۷۸)

۱۸ (۲۳ آیه ۱) – (۲۵ آیه ۲۰)

۱۹ (۲۵ آیه ۲۱) – (۲۷ آیه ۵۵)

۲۰ (۲۷ آیه ۵۶) – (۲۹ آیه ۴۵)

۲۱ (۲۹ آیه ۴۶) – (۳۳ آیه ۳۰)

۲۲ (۳۳ آیه ۳۱) – (۳۶ آیه ۲۷)

۲۳ (۳۶ آیه ۲۸) – (۳۹ آیه ۳۱)

۲۴ (۳۹ آیه ۳۲) – (۴۱ آیه ۴۶)

۲۵ (۴۱:۴۷) – (۴۵:۳۷)

۲۶ (۴۶ آیه ۱) – (۵۱ آیه ۳۰)

۲۷ (۵۱ آیه ۳۱) – (۵۷ آیه ۲۹)

۲۸ (۵۸ آیه ۱) – (۶۶ آیه ۱۲)

۲۹ (۶۷ آیه ۱) – (۷۷ آیه ۵۰)

۳۰ (۷۸ آیه ۱) – (۱۱۴ آیه ۶)

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *