جدول (پایگاه داده‌ها)

در پایگاه‌های رابطه‌ای داده‌ها منظور از جدول مجموعه‌ای از مقادیر داده‌هاست که به صورت سطرهای افقی و ستون‌های قائم مدل شده باشد.

== منابع ==

* سامانه‌های مدیریّت پایگاه داده‌ها
* سایت تخصصی پایگاه داده ایران SQLIran

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.