جان اریجینا

جوهانس اسکوتوس اریجینا (Johannes Scotus Eriugena) دین‌شناس، فیلسوف نوافلاطونی و شاعر ایرلندی سده نهم میلادی بود. وی بیشتر بخاطر ترجمه و تفسیر اثر شبه دنیس (Pseudo-Dionysius) معروف است.

وی در حدود سال ۸۱۰ در ایرلند زاده شد و به وسیله چارلز تاس به ریاست فرهنگستان ایرلند انتخاب گردید. آلفرد بزرگ او را رئیس خانقاه مامسبری کرد.

اریجینا توسط راهبان خانقاه مزبور در سال ۸۷۷ کشته شد. فلسفه او شاعرانه‌است. به نظر او خدا جوهر همه اشیاء است و هیچ کس قادر نیست او را مستقیماً بشناسد. ما باید خدا را توسط کتب مقدس بشناسیم و چنانچه عقل مخالفت کرد اعتنایی به آن نکنیم.

== منابع ==

* آی کتاب (برداشت آزاد)

درج دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.