جانورشناسی

جانورشناسی رشته‌ای از زیست‌شناسی است که به بررسی جانوران می‌پردازد.واژه جانور خود به معنی دارنده جان است و همانگونه که از این نام برمی‌آید جانورشناسی جانوران را از تمام جهات بررسی می‌کند. برای اینکه این بررسی کامل باشد علم جانورشناسی خود به رشته‌های مختلف تقسیم می‌شود. رشته‌های جانورشناسی ابتدا خود به دو رسته بزرگ تقسیم می‌شوند و سپس هر کدام به رشته‌های کوچک‌تری منشعب می‌گردند:

دسته اول: رشته‌هایی از جانورشناسی که حیوانات را به ترتیب تکامل از جوانب مختلف تحقیق می‌نمایید:

* کالبدشناسی (آناتومی)
* بافت‌شناسی
* فیزیولوژی
* رده‌بندی یا بیوسیستماتیک ((systematics) یا (taxonomy))
* بوم‌شناسی (اکولوژی)
* جغرافیای حیوانی (zoogeography)
* دیرین‌شناسی
* ژنتیک

== جستارهای وابسته ==

* فهرست جانوران

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.