جاز اسیدی

اسید جَز {انگلیسی|Acid jazz} یا جاز اسیدی گونه‌ای موسیقی است که در آن جاز با گونه‌های دیگر مثل سول و فانک و دیسکو و هیپ‌هاپ ترکیب می‌شود. این موسیقی که در آن بر ضرب‌های مناسب رقص تاکید می‌شود عمدتاً در لندن ابداع شد، اگر چه آخرین کار ترومپت‌نواز آمریکائی مایلز دیویس در پیدایش آن تأثیر زیادی داشت. نام این گونه از نام یک بنگاه صفحه‌پرکنی گرفته شده است.

Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.